Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 131

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata koja je Komisiji dodijeljena na temelju Uredbe (EU) 2017/1004 o okviru Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Datum izravne dostave