Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 143

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija Odgovor na koronavirus Iskoristimo svaki raspoloživi euro za spašavanje života i osiguravanje izvora prihoda
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Datum izravne dostave