Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 171

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2020/265 u pogledu prilagodbi iznosa mobiliziranih iz instrumenta fleksibilnosti za 2020. koji će se iskoristiti za migracije, priljeve izbjeglica i sigurnosne prijetnje, za hitne mjere u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te za povećanje sredstava za Ured europskog državnog tužitelja
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave