Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 174

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020.
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Vrsta postupka
Proračunski postupak
Datum izravne dostave