Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 141

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 223/2014 u pogledu uvođenja posebnih mjera za nošenje s krizom uzrokovanom izbijanjem bolesti COVID-19
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Zapošljavanje i socijalna pitanja
Datum izravne dostave