Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 116

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Odboru za SGP osnovanom na temelju prijelaznog Sporazuma o gospodarskom partnerstvu između Gane, s jedne strane, i Europske zajednice i njezinih država članica, s druge strane, u pogledu donošenja poslovnika Odbora za SGP
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave