Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 108

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o donošenju dodatnog istraživačkog programa za razdoblje 2020.–2023. za reaktor s visokim protokom u Pettenu koji treba provesti Zajednički istraživački centar za Europsku zajednicu za atomsku energiju
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave