Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 110

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće za razdoblje od 2013. do 2018. o financijskom stanju sustava osiguranja za slučaj nezaposlenosti bivših privremeno ili ugovorno zaposlenih službenika i akreditiranih asistenata zastupnika koji nakon prestanka zaposlenja u institucijama Europske unije ostanu bez posla
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave