Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 107

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni u državama članicama Direktive 2000/30/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2000. o pregledu na cesti kojim se utvrđuje tehnička ispravnost gospodarskih vozila koja prometuju u Zajednici Izvještajno razdoblje 2017.–2018.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Regionalni razvoj
Promet i turizam
Datum izravne dostave