Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 106

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za odluku Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća od 7. lipnja 2016. o ovlašćivanju Komisije za otvaranje pregovora o sveobuhvatnom sporazumu o zračnom prometu između Europske unije i njezinih država članica i država članica Udruženja država jugoistočne Azije (ASEAN) u pogledu pitanja koja su u isključivoj nadležnosti Unije
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Promet i turizam
Datum izravne dostave