Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 115

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - COVID-19: privremeno ograničenje neobveznih putovanja u EU
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Promet i turizam
Ustavna i pravna pitanja
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave