Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 112

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskoj investicijskoj banci i euroskupini - Koordinirani gospodarski odgovor na pandemiju COVID-19
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave