Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 88

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Provedba trećeg programa djelovanja EU-a u području zdravlja u 2017.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave