Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 89

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o postojanju prekomjernog deficita u Rumunjskoj
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave