Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 78

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o Europskoj godini željeznice (2021.)
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Promet i turizam
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave