Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 77

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o delegiranju ovlasti Komisiji za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 18. stavkom 2. Direktive 2014/45/EU, člankom 7. stavkom 2. Direktive 1999/37/EZ i člankom 22. stavkom 2. Direktive 2014/47/EU
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave