Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 73

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Međunarodnom vijeću za žitarice u vezi s pristupanjem Republike Srbije Konvenciji o trgovini žitaricama iz 1995.
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Vanjski poslovi
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave