Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 48

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru nabave i posjedovanja oružja (kodificirani tekst)
Vrsta akta
Prijedlog direktive
Područje politika
Vanjski poslovi
Sigurnost i obrana
Vrsta postupka
Redovni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave