Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 43

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Vijeću o preporukama skupine stručnjaka na visokoj razini za europsku financijsku strukturu za razvoj
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Vanjski poslovi
Međunarodna suradnja i razvoj
Datum izravne dostave