Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 53

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti, u ime Europske unije, u Zajedničkom odboru za carinsku suradnju osnovanom na temelju Sporazuma između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima u pogledu donošenja internog poslovnika Zajedničkog odbora za carinsku suradnju
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Vanjski poslovi
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave