Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 38

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Europskog energetskog programa za oporavak i Europskog fonda za energetsku učinkovitost
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave