Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 652

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za preporuku Vijeća o ekonomskoj politici europodručja
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave