Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 651

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci i Europskom gospodarskom i Socijalnom odboru - Izvješće o mehanizmu upozoravanja za 2020. (sastavljeno u skladu s člancima 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1176/2011 o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža)
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave