Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 641

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće o praćenju provedbe Programa potpore strukturnim reformama za 2018.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Regionalni razvoj
Datum izravne dostave