Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 636

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog Odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Upravnog odbora za carinsku konvenciju o međunarodnom prijevozu robe uz primjenu karneta TIR u pogledu prijedloga izmjene Konvencije
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave