Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 630

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o izvršavanju delegiranih ovlasti dodijeljenih Komisiji u skladu s Uredbom (EZ) br. 1007/2009, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/1775 o trgovini proizvodima od tuljana
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Datum izravne dostave