Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 632

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o napretku u provedbi Direktive Vijeća 2011/70/EURATOM, popisu radioaktivnog otpada i istrošenog goriva na području Zajednice i očekivanjima za budućnost DRUGO IZVJEŠĆE
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave