Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 639

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Preispitivanje područja primjene Uredbe br. 654/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Međunarodna trgovina
Datum izravne dostave