Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 616

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o preispitivanju uređenja tržišta roaminga
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Industrija, istraživanje i energija
Datum izravne dostave