Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 622

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o izmjeni Protokola uz Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) u vezi s međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika običnim i putničkim autobusima i Protokola o izmjeni Ugovora o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) proširenjem mogućnosti pristupanja na Kraljevinu Maroko
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Promet i turizam
Datum izravne dostave