Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 617

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o podatcima koji se odnose na utjecaj koji na proračun ima godišnje ažuriranje za 2019. primitaka od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije te koeficijenti ispravka koji se primjenjuju
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave