Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 608

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za odluku Vijeća o ažuriranju pregovaračkih smjernica za pregovore o sporazumima o gospodarskom partnerstvu (SGP-ovi) s afričkim, karipskim i pacifičkim (AKP) zemljama i regijama
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Međunarodna trgovina
Datum izravne dostave