Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 604

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Godišnje izvješće iz 2019. o provedbi instrumenata Europske unije za financiranje vanjskog djelovanja 2018.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Vanjski poslovi
Datum izravne dostave