Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 601

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu I Vijeću - Deveto izvješće Komisije o radu inspekcijskih mehanizama za tradicionalna vlastita sredstva (2016.–2018.) (članak 6. stavak 3. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 608/2014 od 26. svibnja 2014.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave