Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 552

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom Vijeću i Vijeću - Dvadeseto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Građanske slobode, pravosuđe i unutarnji poslovi
Datum izravne dostave