Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 913

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za odluku Vijeća kojom se utvrđuje da Rumunjska nije učinkovitim djelovanjem odgovorila na Preporuku Vijeća od 14. lipnja 2019.
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Datum izravne dostave