Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 597

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Uredbe (EU) br. 912/2014 o financijskoj odgovornosti povezanoj s rješavanjem sporova između ulagatelja i države na temelju međunarodnih sporazuma kojih je Europska unija stranka
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Međunarodna trgovina
Datum izravne dostave