Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 553

EU oznaka akta
Naziv akta
Mišljenje Komisije o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta o utvrđivanju propisa i općih uvjeta kojima se uređuje obnašanje dužnosti Europskog ombudsmana (Statut Europskog ombudsmana) i o stavljanju izvan snage Odluke 94/262/EZUČ, EZ, Euratom
Vrsta akta
Mišljenje
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave