Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 595

EU oznaka akta
Naziv akta
Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o izmjeni Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992.
Vrsta akta
Preporuka
Područje politika
Međunarodna trgovina
Datum izravne dostave