Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 463

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Vijeću - Izvješće o gospodarskom i društvenom stanju Goza (Malta) iz 2019.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Regionalni razvoj
Datum izravne dostave