Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 453

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Vijeća o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova u Sredozemnom i Crnome moru za 2020.
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave