Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 464

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Provedba Direktive 2010/40 EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o okviru za razvoj inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza (Tekst značajan za EGP)
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Promet i turizam
Datum izravne dostave