Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 442

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Belgije – EGF/2019/001 BE/Carrefour
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Proračuni i proračunski nadzor
Datum izravne dostave