Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 446

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Vijeća o raspodjeli ribolovnih mogućnosti na temelju Protokola o sklapanju Protokola o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Islamske Republike Mauritanije za razdoblje od najviše godinu dana
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave