Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 445

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o izvoznim dozvolama 2017. i 2018. u skladu s Uredbom o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave