Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 438

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru EGP-a o izmjeni Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u u pogledu suradnje u posebnim područjima izvan četiriju sloboda [Proširena suradnja EU-a, Islanda i Norveške u području klimatske politike]
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Ljudska prava
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave