Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 423

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Upravnom odboru Međunarodne konvencije o usklađivanju graničnih kontrola robe
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Unutarnje tržište i zaštita potrošača
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave