Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 422

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Dvanaesto financijsko izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj (epfrr) Financijska godina 2018.
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj
Datum izravne dostave