Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 425

EU oznaka akta
Naziv akta
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskom Gospodarskom i Socijalnom odboru o primjeni Direktive 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o online rješavanju potrošačkih sporova
Vrsta akta
Izvješće
Područje politika
Ustavna i pravna pitanja
Datum izravne dostave