Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2019) 424

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Odboru za pravila o podrijetlu osnovanom Sporazumom o pravilima o podrijetlu (WTO GATT 1994.) priloženom konačnom aktu potpisanom u Marakešu 15. travnja 1994.
Vrsta akta
Prijedlog odluke
Područje politika
Međunarodna trgovina
Vrsta postupka
Nezakonodavni postupak
Datum izravne dostave